Wat bedoelen we nu eigenlijk met dementie? Eigenlijk is de term dementie een soort kapstok voor verschillende ziekten die getypeerd worden door het in een hoger tempo afsterven van hersencellen dan wat normaal is voor een leeftijdsgroep. Vormen van dementie die de cortex aantasten – het buitenste gedeelte van onze hersenen dat vooral uit zenuwcellen (neuronen) bestaat- zijn onder meer de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, de menselijke variant van gekke-koeienziekte (BSE). Geheugenverlies en leerproblemen zijn de belangrijkste symptomen van deze ziektes. Als we een kijkje in de hersenen konden nemen, zouden we abnormale hoeveelheden eiwit waarnemen, stervende hersencellen en een verminderde aanmaak van nieuwe cellen; al deze processen dragen bij aan schade die ontstaat. De ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington beschadigen delen van de hersenen die net onder de buitenste cortex liggen en resulteren in motorische problemen zoals ongecontroleerde bewegingen. Dus, hoe kunnen we het afsterven van hersencellen een halt toeroepen? En kunnen we de schade herstellen?