Dierverzorgers in de dierentuin verrijken de omgevingen waarin de dieren leven om het welzijn en de kwaliteit van het leven van de dieren te bevorderen. Door middel van puzzels en spelletjes probeert men de dieren zowel mentaal als fysiek uit te dagen. Dieren worden op deze manier net als mensen opgeleid. Alena Savonenko en haar onderzoeksgroep van de Johns Hopkins geneeskundeopleiding in Maryland heeft verrijkte omgevingen gebruikt in haar onderzoek naar de relatie tussen versterkte hersenactiviteit gedurende het oplossen van puzzels en verbeteringen bij muizen met de ziekte van Alzheimer. Eerst testten ze het geheugen van muizen in een ‘Morris’ waterdoolhof. Ergens in het doolhof bevindt zich een platform onder water waar de muizen op kunnen staan. In een tweede test wordt het effect van paniek op het geheugen onderzocht; als je een muis een voorwerp laat zien terwijl je op hetzelfde ogenblik een hard geluid laat horen verstijft de muis van angst. Als de muis goed kan leren zal alleen het zien van het voorwerp al een angstige reactie teweeg brengen. Muizen met de ziekte van Alzheimer die in verrijkte omgevingen werden gehouden, scoorden op beide geheugentests beter. Deze resultaten ondersteunen de theorie dat cognitieve stimulatie de achteruitgang als gevolg van de ziekte van Alzheimer kan remmen.