Nu het werk van Tsai’s team heeft aangetoond dat onderwijs of zogenaamde cognitieve stimulering de achteruitgang van de hersenen kan remmen, is er hoop dat medicijnen dit proces kunnen ondersteunen. Ze vonden dat de epigenetische processen die betrokken zijn bij de ziekte van Alzheimer onderbroken en teruggedraaid kunnen worden door de stof natriumbutyraat. Dit medicijn stopt het enzym dat acetylgroepen verwijdert van de histonen binnenin het chromatine, waardoor er meer histonen geacetyleerd worden. Onderzoek naar de effecten van het toedienen van natriumbutyraat heeft aangetoond dat muizen met Alzheimer cognitief verbeteren en beter dingen kunnen onthouden; het bleek net zo effectief te zijn als de verrijkte omgeving. Wanneer het toedienen van natriumbutyraat werd gecombineerd met een verrijkte omgeving waren de resultaten zelfs nog beter.

De meest recente publicatie van de groep van Tsai gaat – geheel tegen de verwachting in- over de positieve effecten van het verhogen van het enzym dat acetylgroepen verwijdert. Volgens de theorie zou dit de acetylering van histonen moeten verminderen. Er zijn echter drie verschillende klassen (met per klasse weer verschillende subtypes) van enzymen die deze taak uitvoeren; natriumbutyraat blokkeert slechts twee van deze klassen. Het enzym SirT1 hoort bij de derde klasse en stimulatie van dit enzym leidt tot cognitieve verbeteringen bij muizen met de ziekte van Alzheimer. Dit enzym wordt in het lichaam vooral geproduceerd bij hongersnood of andere stressvolle situaties en remt blijkbaar het verouderingsproces. We weten echter nog niet precies hoe dat werkt. Een lastig punt is dat SirT1 niet alleen op histonen werkt, maar ook op andere eiwitten, waaronder het p53 ‘beschermengel’ eiwit dat het leven in de cel reguleert en voorkomt dat een gewone cel een kankercel wordt. Omdat het op meer eiwitten werkt weten we niet of het positieve effect wordt veroorzaakt door het remmen van de acetylering of door iets anders. Hoe het ook mag werken, de resultaten zijn veelbelovend. Veel natuurlijke voedingsmiddelen waaronder rode druiven, cranberries en Japanse duizendknoop bevatten resveratrol, een stof die de werking van Sirt1 bevordert. Dit molecuul wordt momenteel door farmaceutische bedrijven onderzocht als een potentieel medicijn voor de ziekte van Alzheimer.