Het Epigenome NoE wordt gecoördineerd door Thomas Jenuwein (IMP, Wenen) met ondersteuning van Geneviève Almouzni (Curie Instituut, Parijs) en Phil Avner (Pasteur Instituut, Parijs). De overige deelnemers (permanente leden, buitengewone leden en NET’s) zijn verspreid over 10 Europese landen. NoE’s zijn een nieuw subsidie-instrument binnen KP6 van de Europese Unie, opgezet om de wetenschap binnen Europa te versterken door bundeling van middelen en expertise op specifieke onderzoeksgebieden.

Jonge wetenschappers lopen vaak tegen problemen aan bij het binnenhalen van geld voor onderzoek, aangezien ze moeten concurreren met meer gevestigde onderzoeksgroepen. Het Epigenome NoE biedt hiervoor een oplossing door jonge leidende onderzoekers in zogeheten Newly Established Teams (NET’s) te subsidiëren. 12 NET-leden zijn benoemd in september 2004. Elk NET zal € 150.000 krijgen tijdens zijn drie jaar durende verbintenis met het NoE; opgeteld is dit ongeveer een derde van het totale budget van het NoE. Op dit moment houdt het NoE een tweede selectieronde voor de NET’s.