www.cemm.oeaw.ac.at

Hoewel je gelijke aantallen genen van je ouders erft, zijn ongeveer 200 van de 22.000 tot 30.000 genen ingeprent – je vader en moeder zijn allebei in staat om sommige genen die ze doorgeven aan hun kind buiten werking te stellen. In 1991 beschreef Denise het eerste ingeprente zoogdiergen, Igf2r, dat de receptor maakt voor de insuline-achtige groeifactor type-2. Sinds die tijd zijn vele ingeprente genen in kaart gebracht die een rol spelen bij de ontwikkeling en bij ziekten. Als zulke genen op een verkeerde manier worden uitgezet, kan dat leiden tot een genetische ziekte, zoals bijvoorbeeld het Prader-Willi syndroom. Denise bestudeert hoe niet-coderende RNA moleculen ervoor zorgen dat ingeprente genen uitgeschakeld blijven.