www.unizh.ch/botinst

Üli onderzoekt de rol van epigenetica bij de voortplanting van planten. Bij zoogdieren en bij planten hebben de genomen van vader en moeder tegengestelde belangen als het gaat om de hoeveelheid voeding die moeder beschikbaar heeft voor het nageslacht. Men denkt dat een dergelijk conflict tussen de ouderlijke genomen geleid heeft tot inprenting, waarbij genen actief of juist inactief zijn, afhankelijk van hun ouderlijke oorsprong. Üli heeft een ingeprent plantengen ontdekt, Medea, dat alleen actief is bij overerving via de moeder. Net als vele ingeprente zoogdiergenen verhindert Medea embryonale groei. Als een gemuteerd Medea gen wordt geërfd van de moeder, dan worden de embryo’s te groot en gaan ze dood. Zo vermoordt gemuteerd Medea haar eigen kinderen, net als Medea in de Griekse mythologie.