www.dkfz.de

Ingrid bestudeert hoe cellen zorgen voor het aan- of uitzetten van de ribosomale genen, waarmee onderdelen van het ribosoom, een cellulaire eiwitfabriek, worden gemaakt. Ribosomale genen bevinden zich ofwel in los verpakte chromosoomgebieden waar de genen actief zijn, ofwel in dicht ingepakte gebieden met inactieve genen. De actieve en inactieve ribosomale genen moeten in goede verhouding zijn. Erfelijke ziekten en veroudering worden in verband gebracht met verstoring van de inactivatie van ribosomale genen. Ingrid heeft een eiwitcomplex in kaart gebracht dat NoRC heet. Het stelt ribosomale genen buiten werking door ze steviger in te pakken.