www.unige.ch

Hij werd door de buren valselijk beschuldigd van genetische manipulatie van zijn maïsplanten (omdat die van hem in de kas sneller groeiden dan die van hun in de tuin). Dat is het lot van plantkundig biologen als Jerzy. Hij bestudeert hoe het genoom van Arabidopsis kan worden aangepast zonder verandering van de DNA-reeks, waarbij dan toch nieuwe eigenschappen bij de afstammelingen ontstaan. Met dergelijke modificaties kunnen planten zich op een omkeerbare manier aanpassen aan een steeds veranderende omgeving. ‘Planten kunnen niet weglopen’, verklaart Jerzy, dus moeten ze zich aanpassen om te overleven.