www.uni-halle.de

Misschien denk je dat de locatie van een gen op een chromosoom er niet toe doet, omdat het twee meter lange DNA in een celkern zit met een doorsnee van slechts enkele micrometers. Echter, net zoals het micromilieu in een stad de plaatselijke weersomstandigheden kan beïnvloeden, zo kan verplaatsing van een gen naar een nieuwe chromosomale locatie betekenen dat het aan of juist uit wordt gezet. Door planten en vliegen te bestuderen heeft Gunter eiwitten gevonden, die verschillende chromosomale locaties in staat stellen genen uit of aan te zetten, en hij zag dat zulke eiwitten de verpakking van DNA met eiwitten beïnvloeden.