www.bham.ac.uk

Bryan bestudeert hoe cellen kunnen onthouden wat ze zijn, en hoe het komt dat ze soms in iets anders veranderen. Als alle cellen dezelfde genetische informatie bevatten, hoe komt het dan dat huidcellen anders zijn dan bijvoorbeeld zenuwcellen in de hersenen? Het hangt er maar net vanaf welke subgroep van genen actief is in deze cellen. Bryan bestudeert in hoeverre biochemische modificaties van histon-eiwitten, die helpen het DNA in de celkern in te pakken, bepalen welke genen actief of inactief zijn. Hij kijkt ook naar het effect van stoffen die inwerken op deze biochemische modificaties, en of deze als medicijn kunnen worden gebruikt om leukemie te behandelen.