www2.eur.nl/fgg/ch1

Chromosomaal DNA zit ingepakt in chromatine, een dynamisch geheel van DNA en eiwitten. Om genen aan te zetten, moet het chromatine een losse structuur hebben, terwijl het omgekeerde nodig is om genen uit te zetten. Chromatine hermodelleringscomplexen bevatten motoreiwitten die biochemische energie gebruiken om de chromatinestructuur te wijzigen en zo genen in- of uit te schakelen, in de juiste cellen en op het juiste moment. Peter bestudeert een chromatine hermodelleringscomplex dat SWI/SNF heet. Een van de onderdelen hiervan is het eiwit SNF5, dat inactief blijkt bij kwaadaardige rhabdoïde tumoren. Normaliter dient dit eiwit als tumorsuppressor en weerhoudt het cellen ervan uit te groeien tot kankercellen.