The Epigenome NoE koordineras av Thomas Jenuwein (IMP i Wien) med stöd av Geneviève Almouzni (Curieinstitutet i Paris) och Phil Avner (Pasteurinstitutet i Paris). Övriga medlemmar (permanenta, associerade och NET-medlemmar) finns spridda i tio europeiska länder. Networks of Excellence är ett nytt finansieringsinstrument inom FP6, som införts för att stärka framstående forskning genom att integrera den kritiska massan av resurser och expertis i Europa, allt i syfte att nå ytterligare framsteg inom ett specifikt forskningsfält.

Unga vetenskapsmän stöter ofta på problem när de söker anslag i konkurrens med mer etablerade forskargrupper. The Epigenome NoE utmanar denna konvention genom att ge pengar till unga vetenskapsmän i spetsen för nyetablerade forskargrupper (Newly Established Teams, NET). Tolv NET-medlemmar utsågs i september 2004. Varje NET får 150 000 euro under de tre år de är knutna till nätverket, vilket motsvarar runt en tredjedel av nätverkets medel. NoE är just nu igång med den andra rundan av urval av NET-grupper.