www.pasteur.fr

Obalansen i fråga om antalet kopior av generna på X-kromosomen skulle kunna innebära en katastrof mellan könen, eftersom däggdjurshannar bara har en X-kromosom medan honorna har två. Som tur är har naturen hittat en lösning på det problemet – att stänga av alla generna på den ena av de båda X-kromosomerna hos honan. Detta kallas X-inaktivering. På Phils laboratorium studerar man hur olika epigenetiska effekter (kemisk modifiering av histonproteiner och metylering av DNA) beslutas, styrs och utförs, så att den inaktiva X-kromosomen håller sig tyst.