www.cemm.oeaw.ac.at

Även om vi ärver lika många gener från båda våra föräldrar är ungefär 200 av våra 30 000 gener präglade – mamma och pappa kan tysta en gen som de för vidare till sin avkomma. År 1991 identifierade Denise den första präglade däggdjursgenen. Den kodar för receptorn för insulinliknande tillväxtfaktor typ-2, eller Igf2r. Sedan dess har man identifierat många präglade gener som har betydelse för vår utveckling och för olika sjukdomar. Om sådana gener stängs av felaktigt kan följden bli sjukdomar som Prader-Willis syndrom. Denise studerar hur icke-kodande RNA-molekyler ser till att präglade gener förblir tysta.