www.hgu.mrc.ac.uk

I och med att HUGO-projektet avslutades 2003 är hela DNA-sekvensen om 3 miljarder baspar i det mänskliga genomet känd. Genomet är dock inte bara en rak kedja av baspar utan är upplindat i en dynamisk och tredimensionell struktur tillsammans med proteiner och RNA. Med hjälp av färgade märkningar och ett mikroskop kan Wendy se var olika humana kromosomer och gener befinner sig i cellkärnan och hur detta påverkar om de är påslagna eller avstängda under utvecklingen. Wendy arbetar också med att lära ut humangenetik i skotska skolor.