www.wcb.ed.ac.uk

Adrian studerar DNA-metylering – en kemisk modifiering av DNA som kodar för ytterligare en informationsnivå, utöver själva DNA-sekvensen. Metylering av DNA spelar en viktig roll för att tysta gener, och Adrian har hittat proteiner som binder till metylerade DNA-sekvenser och förmedlar den effekten. Möss som saknar ett sådant protein, det så kallade MeCP2, utvecklar en sjukdom som liknar den neurologiska sjukdomen Retts syndrom hos människor. Genom att ta reda på vilka gener som är felaktigt påslagna hos möss med brist på MeCP2 hoppas Adrian att det ska bli lättare att få fram behandlingsstrategier för denna sjukdom.