www.csc.mrc.ac.uk

På Neils forskningslabb i London är det fullt av kvinnliga forskare. Det är inte så konstigt med tanke på hans intresse för kvinnliga könskromosomer och vad det är som gör att de stängs av. Hos varje kvinna är hälften av X-kromosomerna hon fått från pappa tysta, liksom hälften av dem hon fått från mamma. Samma mosaikmönster finns hos alla däggdjur, och det ger en variation som går långt utöver den som enbart DNA skulle kunna ge. Neil har hjälpt till att upptäcka genen Xist (exist) som ger upphov till en molekyl som liknar DNA och som sätter sig fast på X-kromosomen och rent fysiskt blockerar genaktiviteten.