www.imp.univie.ac.at

I blodet finns det dels röda blodkroppar, dels flera olika typer av vita blodkroppar. Allt eftersom cellerna åldras och slits ut ersätts de konstant, så länge en människa lever. Stamceller, som har potentialen att utvecklas till vilken typ av blodcell som helst, är källan till nya blodceller. Hur vet stamcellerna vilken typ av blodceller de ska bli? Det beror på vilka gener som slås på. Meinrad har upptäckt att Pax5 – ett protein som är inblandat när gener slås på – styr stamcellerna så att de blir en sorts vita blodkroppar som kallas B-celler.