www.fmi.ch

Det är inte bara DNA-sekvensen som har betydelse för genfunktionen, utan också omgivningen i kromosomen och läget i cellkärnan. Genernas omgivning styr vilka gener som slås på eller stängs av, och på så sätt kan den faktiskt påverka hur en ny cell utvecklas. När ett organ som lever eller lunga utvecklas måste det bildas tusentals celler, som alla har samma undergrupp av gener påslagna. Susan hoppas kunna ta reda på hur nya celler ärver samma mönster som föräldracellerna för hur generna regleras av miljön, och därigenom utvecklas till samma celltyp.