www.unizh.ch/botinst

Üli studerar vilken roll epigenetiken spelar i växternas sexliv. Hos däggdjur och växter råder en intressekonflikt mellan mammans och pappans genom när det gäller hur mycket näring mamman ska ge barnen. En sådan konflikt mellan föräldrarna anses ha lett till utvecklingen av genprägling. Den innebär att det som avgör om en gen är aktiv eller ej är vilken förälder genen kommer från. Üli har upptäckt en präglad växtgen som kallas Medea, och som bara är aktiv när den ärvs från mamman. I likhet med många präglade gener hos däggdjur begränsar Medea embryotillväxten. Om en muterad Medea-gen ärvs från mamman blir embryona alltför stora och dör. Precis som i den grekiska mytologin dödar alltså Medea sina egna barn.