www2.eur.nl/fgg/ch1

Frank undersöker hur genlocus för beta-globingenen regleras. Beta-globin ingår i hemoglobin, som bara tillverkas i röda blodkroppar och som har till uppgift att transportera runt syret i kroppen Hur slås beta-globingenen på i röda blodkroppar? Svaret är en regleringssekvens i DNA som kallas Locus Control Region (LCR) och som garanterar att bara de proteiner som behövs för att slå på genen i de röda blodkropparna kan komma åt den. Frank studerar hur LCR interagerar med beta-globingenen fastän den inte befinner sig alldeles intill den.