www.dkfz.de

Ingrid studerar hur celler slår på eller stänger av ribosomala gener, som gör att en cellproteinfabrik som kallas ribosom framställs. Ribosomala gener ligger antingen i löst packade kromosomregioner, där generna kan slås på, eller i hårt packade kromosomregioner, där generna är tysta. Förhållandet mellan aktiva och tysta ribosomala gener är viktigt för cellerna, och man tror att åldrande och ärftliga sjukdomar hos människor kan bero på att ribosomala gener inte längre tystas. Ingrid har identifierat ett proteinkomplex som kallas NoRC och som tystar ribosomala gener genom att packa dem hårdare.