www.biology.leeds.ac.uk

När främmande gener sätts in i växter försöker de tysta dem. Det är ett fenomen som kallas transgent tystande. Forskarna har funnit att växter använder samma mekanismer för att tysta främmande gener som för att reglera sina egna, både medan de utvecklas och som svar på påverkan från omgivningen. De här mekanismerna för att tysta gener är epigenetiska. Med det menas att de inte förändrar DNA-sekvensen och att de har fördelen att vara reversibla. Peter håller för närvarande på att testa hypotesen att en epigenetisk mekanism som kallas antisense-transkription styr halterna av ett enzym i petunior som tillverkar cytokinin. Koncentrationerna av de här proteinerna varierar mellan olika vävnader och olika utvecklingsstadier.