www.zmbh.uni-heidelberg.de

Hur kan cellerna komma ihåg vilken sorts celler de är, trots att de flesta cellerna i kroppen innehåller samma genetiska information? Renato studerar proteiner i Polycomb-gruppen och trithorax-gruppen, som slår på och stänger av gener och på så sätt hjälper cellerna att minnas. Renato skulle vilja
att hans arbete om ”cellminne” skulle komma till användning för att få celler att glömma sin identitet och sedan lära sig en ny. Kanske skulle det en dag kunna bli så att man kan odla hjärtceller från någon annan celltyp och använda dem i behandlingen efter en hjärtinfarkt.