www.unige.ch

En växtbiologs öde är att falskeligen beskyllas av grannarna för att använda genteknik på majsplantorna – eftersom de växer snabbare i växthus än grannarnas på friland. Det vet Jerzy. Han studerar hur genomet hos Arabidopsis kan modifieras utan att man ändrar DNA-sekvensen, så att avkomman får nya egenskaper. Med hjälp av sådana modifieringar kan växter anpassa sig på ett reversibelt sätt till en omgivning som ständigt förändras. Som Jerzy säger ”kan växter inte springa sin väg” och därför måste de kunna anpassa sig om de ska överleva.