www.babraham.ac.uk

Efter fåret Dolly har många organismer klonats. Kloning innebär att en kärna från en vuxen cell överförs till en äggcell i en hona. För att ett embryo som skapats på det här sättet ska kunna utvecklas till en färdig organism måste de epigenetiska markörerna på kärnan i den vuxna cellen, t.ex. kemiska modifieringar av DNA och histonproteiner, tas bort och nollställas. Wolf studerar den här processen, som kallas epigenetisk omprogrammering, och tror att det är en ineffektiv omprogrammering som bär ansvaret för den höga dödligheten hos klonade djur under tidig utveckling. En bättre förståelse av epigenetiken skulle göra det lättare för oss att omprogrammera vuxna celler för stamcellsbehandlingar.