www.uni-halle.de

Med tanke på att 2 meter DNA kläms in i en cellkärna på några mikrometer skulle man kunna tro att läget för en viss gen på en kromosom inte skulle ha så stor betydelse. Men på samma sätt som mikromiljön runt städer påverkar det lokala vädret kan en gen slås på eller stängas av om den flyttas och får nya grannar på kromosomen. Gunter använder bananflugor och växter som modellorganismer och har identifierat proteiner som gör att en gen kan slås på eller av beroende på grannarna på kromosomen. Han har också funnit att sådana proteiner kan ändra hur DNA förpackas tillsammans med de proteiner som binds till det.