www.gurdon.cam.ac.uk

Även om de flesta celler i människokroppen innehåller samma genetiska information, finns det runt 200 olika celltyper i kroppen Hur kommer det sig? Svaret är att olika undergrupper av gener slås på i olika celltyper. Det är ofta epigenetiska markörer som avgör vilka undergrupper som slås på. För att ett embryo ska kunna utvecklas till en baby med alla olika typer av celler måste alla tidigare epigenetiska markörer från föräldrarna – som kemiska modifieringar av DNA och proteiner bundna till DNA – nollställas. Azim studerar hur epigenetiska markörer tas bort och nollställs genom en process som kallas epigenetisk omprogrammering.