www.bham.ac.uk

Bryan studerar hur celler kommer ihåg vilka de är, och varför de ibland bestämmer sig för att bli något annat. Om det finns samma genetiska information i alla celler – varför skiljer sig då hudcellerna från nervcellerna i hjärnan? Det beror helt och hållet på vilka undergrupper av gener som slås på i cellerna. Bryan undersöker hur kemiska modifieringar av histonproteiner (som hjälper till att förpacka DNA i cellkärnan) påverkar om gener är aktiva eller tysta. Han har också tittat på effekterna av läkemedel som ändrar de kemiska modifieringarna, och hur de kan användas för att behandla leukemi.