www2.eur.nl/fgg/ch1

Kromosomalt DNA är förpackat i kromatin, en dynamisk struktur som består av protein och DNA. För att en gen ska kunna slås på måste kromatinet vara löst packat. Det motsatta gäller för gener som ska slås av. Kromatinremodelleringskomplex innehåller motorproteiner som utnyttjar kemisk energi för att förändra kromatinstrukturen och på så sätt slå på och stänga gener i rätt celler vid rätt tidpunkt. Peter studerar ett kromatinremodelleringskomplex som heter SWI/SNF. En av komponenterna i komplexet, SNF5, är inaktiverad i cancerformen rhabdoidtumör, men fungerar normalt sett som en tumörsuppressor, d.v.s. ett protein som skyddar celler mot att bli cancerceller.