www.uni-saarland.de

DNA-metylering spelar en nyckelroll när däggdjur utvecklas. Metyleringsmönstren är redan fastslagna innan ett embryo utvecklas. Omprogrammeringsfel under utvecklingen kan orsaka sjukdomar som Beckwith-Wiedemanns, Angelmans och Prader-Willis syndrom samt cancer. Jörns grupp vill komma underfund med hur DNA-metyleringsmönstren uppkommer och upprätthålls. Därför tittar de på de epigenetiska mekanismer som styr präglingen och på vilka konsekvenser tekniker för assisterad befruktning, som IVF och ICSI, får på präglingen av genomet. Dessutom håller Jörn och hans medarbetare på att skapa epigenomiska referenskartor för vissa humana kromosomer.