www.wcb.ed.ac.uk

När en cell delar sig och blir två nya celler, måste alla kromosomer i cellen kopieras och fördelas lika på de nya cellerna. Centromererna är regioner i kromosomerna som behövs för att kromosomerna ska kunna delas lika på de nybildade cellerna. DNA:t i centromererna är förpackat tillsammans med speciella proteiner (och bildar tyst kromatin). Det gör att generna i de regionerna tystas och inte kan slås på. Robin har upptäckt att tyst kromatin också finns i centromererna i fissionsjäst, och att det har betydelse för att centromererna ska kunna ge en kopia av varje kromosom till dottercellerna.