Varje NET får 150 000 euro under de tre år de är knutna till nätverket, vilket motsvarar runt en tredjedel av nätverkets medel.

NoE är just nu igång med den andra rundan av urval av NET-grupper. 11 nya NET-medlemmar utsågs 2006.